Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji disiplini, yirminci yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. Bu alanda yayınlanan ilk çalışma, Norman Triplett tarafından sosyal kolaylaştırma olgusu üzerine bir deney olmuştu. 1930’larda birçok psikolog, Nazi Almanya’sından Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçtı. İkinci Dünya Savaşı sırasında, sosyal psikologlar ABD ordusu için ikna ve propaganda üzerine çalışmışlardır. Savaştan sonra araştırmacılar, cinsiyet sorunları ve ırksal önyargılar da dahil olmak üzere çeşitli sosyal problemlerle ilgilenmeye başladılar. 1960’larda bilişsel uyumsuzluk, seyirci müdahalesi ve saldırganlık gibi çeşitli yeni konulara artan bir ilgi vardı. Ancak 1970’lere gelindiğinde Amerika’da sosyal psikoloji bir krize ulaşmıştır. Uzun yıllardır psikoloji en büyük ilgi alanları arasında yer alır.